Wit canvas zaterdag 30 juni 2018

Speciaal voor onze vrienden

HUISREGELS WIT CANVAS

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettige parade te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het bezoeken van de parade ga je akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

TOEGANG

Aan het betreden van de parade zit de minimumleeftijd van 12 jaar verbonden. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.
Door bezoekers meegebrachte (huis)dieren, eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.
Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen en dergelijke.

 

PINNEN

Op het terrein zal geen contant geld aanwezig zijn en drankjes/hapjes worden uitsluitend middels pinbetalingen verkocht.

 

MAALTIJD

De aangegeven, vegetarische maaltijd (bij de prijs inbegrepen) begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

 

GLAS

De organisatie heeft gekozen voor een milieuvriendelijke benadering van onze parade en daar past voor ons geen plastic bij. Elke bezoeker kan voor € 2,50 een uniek Wit Canvas-glas aanschaffen. Dit glas is daarna jouw eigendom. In dit glas kan zowel wijn, bier als frisdrank geschonken worden. De organisatie zorgt voor spoeltonnen en voor een fris glas wanneer een nieuw drankje wordt aangeschaft. Mocht je bezwaren hebben tegen dit concept dan bieden we de ‘bring-your-own’ oplossing. Neem je eigen glas mee en wij schenken de vaste maat die we ook aan anderen schenken.

 

ALCOHOL EN DRUGS

We hanteren strikte regels wanneer het gaat om drinken van alcohol onder de 18 jaar en andere vormen van alcoholmisbruik. Dit is een absolute ‘no-go’ en wanneer hier sprake van is zal de desbetreffende persoon het terrein direct moeten verlaten. Ook bij drugsgebruik zullen we deze regel hanteren.

 

ROKEN

Voor mensen die roken hebben we een mooie plek uitgezocht waar roken is toegestaan. Deze plek staat op het terrein duidelijk aangegeven. Buiten deze plek is roken, mede in verband met brandbare materialen, niet toegestaan.

 

FOTO EN FILM

Tijdens Wit Canvas zal er gefotografeerd en gefilmd worden. Dit materiaal kan als promotiemateriaal worden gebruikt. Wanneer je er bezwaar tegen hebt om op foto of film te komen vragen wij je dit middels mail, vooraf aan ons te melden zodat we hier rekening mee kunnen houden. Je kunt je mail dan sturen naar info@witcanvas.nl. Eigen foto’s kunnen op social media worden gedeeld met #witcanvas.

 

PARKEREN

Het adres van onze parade is: Kappeweg 28, 8131 PV  Wijhe.
Naast het terrein is er parkeergelegenheid en verkeersregelaars helpen je naar een goede parkeerplek. Ook voor fietsers is er plaats gereserveerd om de fiets goed te kunnen stallen. Voorkom overlast en parkeer auto’s en fietsen uitsluitend op de aangegeven plaatsen en houd bij het verlaten van de parade rekening met de omwonenden. Let op! De parkeerplekken voor auto’s en fietsen zijn niet bewaakt! Zorg er daarom voor dat je geen waardevolle spullen achterlaat in auto of fiets.

 

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht.
Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

 

OVERIG

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en beveiliging alsmede aan ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of beveiliging, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd.

 

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

LOCATIE

Kappeweg 28

8131 PV  Wijhe

WIT CANVAS

Een parade aan belevenissen

16 - 24 uur

INFORMATIE

Voor vragen kun je mailen met

info@witcanvas.nl

Volg ons ook op Social media

Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media

Volg ons ook op Social media

Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media

Volg ons ook op Social media

Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media
Wit canvas social media

 

Wit Canvas is een event georganiseerd door Dubbelrood in samenwerking met INConcept.